Sweden

Voluntary Aid Africa (VAA) är en ideell gräsrotsorganisation som anordnar och koordinerar volontär- och praktikmöjligheter i norra Ghana. Vår personal har lång erfarenhet av att rekrytera och jobba med utländska studenter och internationella besökare.

De flesta av våra projekt bedrivs inom utbildning/läskunnighet, , kapacitetsuppbyggnad, jordbruk, hälsa och barnomsorg. En del av projekten bedrivs i egen regi, men vi har även ett nära och väl etablerat samarbete med andra lokala aktörer så det finns goda chanser att anordna praktik och volontärarbete även inom andra områden. Se de engelska sidorna för mer information om aktuella projekt, samarbetspartners och ansökningsförfarande.

Om du vill komma i kontakt med någon från Sverige som jobbat med oss tidigare förser vi dig gärna med kontaktuppgifter till en av våra referenspersoner. Våra referenspersoner är tidigare volontärer eller besökare som jobbat med oss, och de har många bra tips och roliga berättelser på lager!

Det finns också flera användbara länkar med reseinformation för Ghana:

Advertisements