Contact

For any requests or inquires you may have – don’t hesitate to contact us. We will come back to you as soon as possible. Below you can also find information in your own language, and if possible we are happy to put you in contact with earlier volunteers from your respective home country!

Email: contact@voluntaryaid.org

You can also contact us via Facebook!

  

Advertisements

Ghana

Information is coming…

Sweden

Voluntary Aid Africa (VAA) är en ideell gräsrotsorganisation som anordnar och koordinerar volontär- och praktikmöjligheter i norra Ghana. Vår personal har lång erfarenhet av att rekrytera och jobba med utländska studenter och internationella besökare. De flesta av våra projekt bedrivs inom utbildning/läskunnighet, , kapacitetsuppbyggnad, jordbruk, hälsa och barnomsorg. En del av projekten bedrivs i egen regi, men vi … Continue reading Sweden